Με μια πρώτη ματιά τα γλυπτά του Long-Bin Chen μοιάζουν να είναι φτιαγμένα από ξύλο ή πέτρα. Όμως, αν τα δεις από πιο κοντά, θα παρατηρήσεις ότι το υλικό κατασκευής τους είναι χαρτί από παλιά βιβλία και καταλόγους. Ο Chen είναι φανατικός της ανακύκλωσης και, κυρίως, της επαναχρησιμοποίησης υλικών, έστω και με μια άλλη μορφή. Θεωρεί ότι το βιβλίο δεν πρέπει να καταλήγει…. χαρτοπολτός, αλλά να αποτελεί ένα άλλο είδος τέχνης.

Σχόλια